Qui som

L’Associació Babàlia, Grup de CoMaternitat i Criança Compartida és un grup format per famílies amb criatures nascudes a partir de setembre de 2011 i amb ganes d’implicar-nos en la criança de manera cooperativa. Amb la voluntat de trencar l’aïllament i la invisibilitat social que suposa la criança i continuant amb el model participatiu i de col·laboració que vam trobar al grup de postpart del barri, on ens vam conèixer, vam decidir prendre les regnes del procés d’aprenentatge i creixement dels nostres fills i filles, i participar-hi activament. 

Per això ens hem constituït com a associació i hem obert un espai familiar i comaternitat al barri del Poble Sec. Babàlia intenta respondre a les condicions de flexibilitat vital a les quals vivim abocades i permet compartir la criança i la cura, acompanyar les nostres criatures, compartir les nostres vivències i ajudar-nos de manera cooperativa i autònoma amb el suport de dues educadores així com de professionals de la criança que ens escolten i assessoren. L’autoformació i la difusió de sabers i pràctiques relacionades amb el maternatge, la criança i l’educació formen part dels nostres reptes.

 Al mateix temps, és un dels principals projectes de l’Ateneu Cooperatiu La Base, un projecte que parteix de la necessitat que sentim de dotar-nos de força material autònoma als barris, de reconstruir la constel·lació d’infraestructures autogestionades que els barris de Barcelona van tenir durant el primer terç del segle XX – cooperatives de consum, ateneus, seus sindicals, escoles racionalistes, publicacions… –conformant una increïble força revolucionària.

Entenem que la forma d’entendre el mon que ens envolta i en el que ens desenvolupem com èssers socials ha de treballar-se des de l’infància, i és per això que, dintre de l’Ateneu, Babàlia hi té un lloc molt important. Volem que les nostres criatures siguin les que tinguin puntos de vista diversos, volem que sàpiguen que és possible un mon diferent, on les desigualtats no hi tinguin espai.

Què és la CoMaternitat? Qué vol dir Criança Compartida? Què és un espai familiar?

Aquests conceptes sorgeixen de la necessitat que trobem d’acompanyar a les nostres criatures en el seu procés vital i alhora compartir aquestes vivències i les notres pròpies durant el procés com mares i pares amb les altres famílies, ajudant-nos i cuidant-nos cooperativament les unes a les altres.

Actualment Babàlia està format per diversos espais complementaris interlligats entre ells, destinats exclusivament a les famílies sòcies de Babàlia:

Als matins el principal objectiu del projecte és ajudar a conciliar la vida laboral de les famílies amb la criança de les seves filles i fills, i les regnes del mateix les prenen les dues educadores, la Martina i la Elisa, que son part de la nostra pròpia família. Babàlia funciona llavors com un espai familiar de criança compartida, on les criatures descobreixen el món a través d’experiencies i racons, acompanyades en aquest descubriment per pares i mares, a més d’altres persones voluntàries auxiliars i de les dues educadores quant fem sortides als parc, a visitar la residència d’avis o  altre mena de sortides proposades.

A les tardes el local es transforma en una ludoteca autogestionada per famílies associades, en un espai per als petits i els grans, en un entorn bonic on trobar-te i xerrar amb les comares mentre les criatures creixen juntes, explorant i descobrint, coneixent-se, experimentant a través d’elles mateixes els dies de joc lliure, o a través d’activitats proposades per les propies famílies.

L’espai i l’entorn

Per desenvolupar un projecte com el de Babàlia és necessari un espai interior d’uns 40-50 metres quadrats, amb ventil·lació i il·luminació naturals, i amb acabats i mobiliari adequats a l´ús que rebran. Haurà d’estar comunicat amb un pati de dimensions similars a la sala, o que sigui molt proper a una plaça o parc, sense que per accedir-hi sigui necessari creuar vies rodades, ja que segons el model pedagògic que plantegem, moltes de les activitats es desenvolupen a l’exterior. A més, ha de ser un espai accesible, per les característiques físiques de les persones que hi formem part.

És per això que quan Babàlia va plantejar les necessitats especials que requeria un local per un projecte com el nostre, des de l’Ateneu Cooperatiu La Base es va decidir llogar l’espai de Radas 27, un indret que històricament ha estat vinculat a projectes cooperatius i socials, prioritariament feministes, i on ja hi havia existit, fa alguns anys, un projecte de criança similar.

A diferència del local de carrer Les Hortes, obert a tot el barri, el de Radas 27 està limitat per a l’ús de les persones i famílies sòcies del projecte de Babàlia.

El projecte pedagògic

Creiem en l’educació viva, motiu pel qual l’acompanyament als infants serà no dirigit i no conductivista, i sí serà, en canvi, basat en el recolzament a una educació que tingui com a eix fonamental el respecte cap al procés d’aprenentatge de cada nen o nena, i l’acompanyi emocionalment, confiant en el seu progrés d’autonomia, a través de l’aprenentatge vivencial i l’enfoc sistèmic de l’entorn educatiu. La persona o persones adultes, seran només testimonis d’aquest procés, coordinant el mateix, però no actuant de manera autoritària ni impositiva.

Tanmateix la criança es desenvoluparà en un entorn obert, paritari i laic, respectant les creences i opinions de cadascuna de les famílies.

Entenem que les arts, en qualsevol de les seves vessants, són indispensables pel desenvolupament complert de la persona. La música, la dansa, les arts escèniques, la pintura, etc, seran bàsiques en el procés educatiu, de la mateixa manera que la ecologia i la sistèmica, per créixer de manera conscient, sana i feliç.

 La dinàmica del projecte

El dia a dia

 Actualment, podreu trobar-nos al local tots els matins laborables de 9 a 16h, i totes les tardes, en un horari aproximat de 17 a 20h, donat que al ser un espai familiar autogestionat, les famílies sòcies s’encarreguen d’obrir i tancar en funció de les necessitats de les mateixes.

Al matí funciona com a espai de criança compartida és un espai principalment infantil on el protagonista és el nen o la nena tot i vàries persones adultes acompanyant a les criatures. A les tardes, en canvi, es planteja com un espai per la familia, on ens trobem grans i petites i intercanviem opinions, vivències i experiències, alternant-les amb tallers organitzats per l’associació, ja sigui impartits per les pròpies famílies o per persones externes. Fem tallers de música, de pintura, de cuina, de manualitats… una mica de tot.

En qualsevol dels casos, cada família haurà de dir a la comissió pedagògica quin serà l’horari habitual d’assistència a l’espai de comaternitat i criança, per poder organitzar les activitats pertinents i coordinar-se amb les educadores, voluntaris/ voluntaries i professionals que colaborin de manera puntual, així com amb  les altres famílies.

Les criatures de Babàlia, en el seu dia a dia,  s’interrelacionen amb la vida dels barris del Poble Sec i Sant Antoni, i amb la resta de la ciutat de diverses maneres:

Tots els dimecres, els infants que així ho desitgen, fan una visita al Casal d’Avis de Sant Antoni, acompanyats per una de les educadores i vàries persones voluntàries. Tots els divendres, al matí, es plantejen sortides fora del barri, per conèixer la ciutat on viuen. La resta de matins, en funció de la meteorologia, es fan sortides als parcs propers (Tres Tombs, Primavera, carrer LLeida, la Plaça Navas) i a altres espais afins del barri, com ara son el Solar de la Puri, on properament es desenvoluparà un hort, el CCCBarri, la Electrodomèstica, La Base, la Biblioteca de carrer Blai, …

Altres activitats

Però Babàlia també està present al barri i la ciutat. A més de totes les activitats exteriors que es proposen internament, dedicades a les famílies sòcies, una de les prioritats de Babàlia és visibilitzar la maternitat i la criança, trencar l’aïllament que suposa tenir una criatura, més encara en una ciutat com Barcelona. És per això que, a banda de les activitats pròpies d’un grup de comaternitat i criança compartides, per a nosaltres és molt important l’acció política i social a la ciutat on vivim. per això formem part o ens hem involucrat en aquests projectes:

  • Babybloc
  • Plataforma Pla Paral·lel
  • ArcLem
  • La Base
  • Festa Major
  • Pla Comunitari
  • Mini-Troc

El finançament del projecte

L’associació és una entitat sense ànim de lucre, i l’únic capital que necessitem és per cobrir el lloguer del local i les seves despeses, a més d’una petita quota per materials comuns de neteja. S’autofinança amb les quotes de les famílies, que paguen proporcionalment segons les hores que assisteixen a l’associació. A mida que noves famílies s’incorporin al projecte i a l’associació, fins a omplir l’aforament màxim considerat per la sala, la quota es reduiria, donat que només volem arribar cobrir les despeses de sou. 

També s’accepten donatius, públics i privats, siguin monetaris o de material, sempre que l’assemblea ho consideri oportú.

L’organització del grup 

Per fer possible un projecte inclusiu, assequible a totes les condicions socioeconòmiques  de les famílies que en formen part, a Babàlia s’han creat diverses comissions de treball que desenvolupen tasques fonamentals pel desenvoupament diari del projecte. Cada família sòcia col·labora activament en al menys una d’aquestes comissions de treball, que implica una feina de vàries hores setmanals.

La comisió de logística s’encarrega de la neteja de l’espai, de la gestió del seu ús i del suministrament de productes bàsics necessaris pel desenvolupament de les activitats.

La comisió de gestió s’encarrega de tota la part administrativa de l’associació (Direcció, Secretariat, Tresoreria, Gestoria, etc)

La comisió de comunicació s’ecarrega de fer visible el projecte a través de les xarxes socials, de xerrades i jornades externes a les que ens conviden, de la prensa i de la gràfica.

La comisió de benvinguda s’encarrega d’informar i rebre a les noves famílies.

La comisió de tallers s’encarrega de les activitats que es realitzen a la ludoteca i de gestionar tallers externs a l’associació si escau.

La comisió pedagògica s’encarrega d’elaborar el programa pedagogic del grup.

La comisió d’externes s’encarrega de totes les activitats en les que Babàlia forma part, però que estan vinculades no exclusivament a les sòcies de La BAse o Babàlia: les Vermutekes mensuals a La Base, el Mini-Troc, el Pla Comunitari del Poble Sec i la Festa Major del barri.

Què oferim al barri?

Principalment, oferim a les famílies sòcies un espai de CoMaternitat i de Criança Compartida al centre de la ciutat.

A més, Babàlia és també un espai de relació amb altres famílies no necessàriament sòcies, amb xerrades i conferències per part de professionals, entorn a la maternitat i la criança.

També oferim la revalorització de l’espai públic, i moltes de les activitats que realitzarem a l’exterior, les quals seran obertes al veïnat que hi vulgui participar.

Però Babàlia també és part principal del teixit social del barri, donat que moltes de les activitats que organitza es fan directament per al servei de la comunitat:

(Des dels seus inicis, Babàlia s’encarrega d’organitzar el Mini-Troc, un mercat d’intercanvi de béns, productes i serveis relacionats amb la criança i la maternitat, coordinant-se amb el Trocasec, que es fa 3 vegades l’any. A més, col·labora amb Serveis Socials del barri, donat que el Mini-Troc possibilita que molta gent sense recursos pugui obtenir aquells bens de primera necessitat que no pot obtenir mitjançant diners. Des de fa un parell d’anys el grup de dones migrades del barri participa amb nosaltres montant l’espai infantil.)

També des de fa ja tres anys, Babàlia organitza totes les activitats infantils de l’espai que l’Assemblea de Barri monta juntament amb La Base, a la Festa Major del Poble Sec, i coordina un dels dinars del cap de setmana. Aquestes activitats, totes gratuïtes, son ja un lloc de referència a mitjans del mes de Juliol al barri.

Igualment, Babàlia participa a moltes de les activitats proposades pel Pla Comunitari del Poble Sec, entitat amb la qual mantenim una molt bona relació. 

Objectius del projecte

– Promoure la comaternitat i la criança compartida entre les famílies dels barris del Poble Sec i de Sant Antoni, per tal de poder conciliar la vida laboral, familiar i personal.

– Revaloritzar la criança, fent-la visible en espais públics i professionals.

– Promoure una educació complementària a la del sistema educatiu actual, sense adoctrinaments i que respecti el ritme d’aprenentatge dels infants, des d’un enfocament global i integrant les arts i la natura com a eines necessàries per al desenvolupament complert de la persona.

– Promoure l’intercanvi de béns, productes i serveis relacionats amb la maternitat i la criança.

Per aconseguir-los, l’associació realitzarà les activitats següents:

– Es crearan espais on la canalla pugui relacionar-se tant amb els seus iguals com amb altres referents adults fora de l’ambient familiar.

– Les famílies gaudiran d’un espai per poder compartir i discutir l’experiència de la criança amb les altres famílies.

– Es realitzaran amb molta freqüència activitats a l’exterior, sigui a parcs, a patis o a carrers sense trànsit, fent ús i revaloritzant l’espai públic.

– Es col·lectivitzaran materials pedagògics i de puericultura i es promourà l’intercanvi tant de temps com de materials, coordinant un mercat d’intercanvi de béns, productes i serveis entorn a la maternitat i la criança, el MiniTroc, obert a totes les famílies que hi vulguin participar.

– Es promouran xerrades, conferències i monogràfics de professionals i experts en la matèria per tal de resoldre dubtes relacionats amb la criança i la maternitat.

– Es crearan un blog i un perfil a les xarxes socials per la difusió de les activitats de l’associació i  l’intercanvi d’informació.

2 pensamientos en “Qui som

  1. Pingback: “Posar les cures al centre és l’abolició del Capitalisme, en poques paraules” | LA HIDRA | Cooperativa

  2. Pingback: “Poner los cuidados en el centro es la abolición del Capitalismo, en pocas palabras” | LA HIDRA | Cooperativa

¿Y tú? ¿Qué opinas?

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s